POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE A SOCIETĂȚII  ORTOPEDICA S.R.L

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si a conditiilor. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului va recomandam citirea cu atentie a termenilor si a conditiilor. Firma SC Ortopedica SRL isi asuma dreptul de a face modificari ale prevederilor fara o notificare prealabila.

INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor din cadrul paginilor din website in scopul relationarii cu Utilizatorii si din intentia de a le oferi suport.  Datele sunt colectate in scopuri de publicitate si marketing, de analiza a datelor, dar si in vederea segmentarii si realizarii profilului Utilizatorilor pentru a determina activitatea Utilizatorului in cadrul website-ului. In scopurile mentionate mai sus, datele Utilizatorului vor fi stocate in baza de date a website-ului. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR. Operatorul poate contacta Utilizatorul in aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, social media.

Prin intermediul website-ului, Operatorul de date cu caracter personal prelucreaza date despre comportamentul Utilizatorului privind utilizarea website-ului, incluzand insa fara a se limita la date de sesiune, comportament browsing, date despre locatie, date demografice, adresa IP, acolo unde este disponibila, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului. Acestea sunt date statistice referitoare la actiunile si modelele de navigare ale vizitatorilor website-ului ortopedica.ro, nu de identifica nici o persoana. Datele sunt colectate in scopul imbunatatirii si personalizarii website-ului, in scop de comunicare si marketing, inclusiv pentru publicitate comportamentala pe baza de cookies. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6, alin 1, litera a), b), c), f), GDPR.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date:

Date cu caracter personal obișnuite:

 • Detalii personale: nume, prenume, sex, data naşterii/ vârsta, cetăţenie, adresă de domiciliu/reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax, adresă de e-mail, CNP, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii), loc de muncă, certificat de naștere, certificat naștere minor, nume și prenume minor, semnătură, naționalitate, pacient/mamă/tată;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, solicitarea unei oferte, transmiterea formularului de contact, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra), data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar;
 • Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), precum: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Date cu caracter personal sensibile:

 • Date medicale cum ar fi: simptome, boli anterioare, diagnostic, antecedente (heredocolaterale, fiziologice, patologice), tipul intervenției, acte ce țin de de activitatea medicală reprezentate prin recomandare medicala , semnătura pacientului, calitatea de asigurat CNAS, investigații, card de identificare oferit de compania asigurătoare;
 • Informații medicale în urma realizării consultului, funcție și riscuri de la locul de muncă pentru serviciul de medicina muncii, adeverință salariat, analize și medicamente administrate în trecut, rezultatele investigațiilor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm, recomandări medicale, date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră dacă este cazul, alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie;
 • Date medicale cuprinse în cardul de sănătate, biletul de trimitere, raportul medical, date din dosarul medical.

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite și/sau sensibile atunci când:

 • Solicitați/cumpărați sau utilizați oricare din produsele/serviciile noastre de protezare/ortezare ortopedică sau a oricarui dispozitiv medical care figureaza in lista noastra de preturi;
 • Solicitați telefonic/online pe site-ul Societății o programare;
 • Explorați oportunitățile de carieră de pe site-ul ortopedica.ro, respectiv transmiteți un CV printr-una din modalitățile de comunicare (aplicație online, e-mail, etc.)
 • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne contactați prin diverse canale inclusiv prin intermediul serviciului de TAWK TO pentru a solicita informații în legătură cu un serviciu/dispozitiv medical;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: medici/policlinici colaboratori/toare, autorități sau instituții publice (ex. Casa de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale) furnizori de servicii și sisteme IT, avocați, consultanți, contabili etc;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru);

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu faceți obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Societății noastre.

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

Dacă aveți motive să credeți că interacţiunea cu noi nu mai este sigură, înştiinţați-ne imediat, conform secţiunii „Contact” de mai sus.

BENEFICIARII DATELOR

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm să fim cât se poate de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile unor astfel de destinatari:

 • Destinatari pentru care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;
 • Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 • Autorități/Instituții publice/de reglementare: la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă ex. Casa de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale;
 • Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, parteneri contractuali, furnizori de servicii ai noștri care acționeaza ca împuterniciți sau operatori asociați – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi, să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră, de ex: servicii de arhivare, contabilitate, depozitare, distrugere, supraveghere spații, clinici colaboratoare, IT, cenzori, auditori, etc.)
 • Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România– în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;
 • In cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate – în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că acest contract dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege.

Datele dumneavoastră care sunt necesare în vederea prestării serviciilor contractate în legătură cu protezarea/ortezarea ortopedică, procurararea dispozitivelor medicale, a protezelor/ortezelor și a  încălțămintei ortopedice vor fi stocate pe durata contractului de prestări servicii și inclusiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de legislația aplicabilă, respectiv 20 de ani de la încetarea contractului cu dumneavoastră.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare.

Prelucrarea în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu ”Ortopedica” precum și după încetarea acesteia. În situația în care nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing, vă puteți retrage consimțământul de marketing, iar datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop din momentul retragerii.

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.

Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel și a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței unui contract între dumneavoastră și ” Ortopedica”, plus o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

(i)         Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.

 • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Ortopedica urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavostră particulară;
 • datele dumneavostră au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;

cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Puteți obține din  partea  noastră  restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:
 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/clinici.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate; (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte; (c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe  Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax:  +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

(ix)     Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Societății.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: contact@ortopedica.ro. Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

COOKIE-URI

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site-ul http://ortopedica.ro, cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web.

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală.

Site-ul Societățiihttp://ortopedica.ro,  utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului.

 

GOOGLE ANALYTICS

Monitorizarea prin intermediul Google Analytics a vizitei tale pe ortopedica.ro:

Ai optiunea de a utiliza instrumentul dezvoltat de platforma Google pentru a stopa monitorizarea comportamentului in cadrul unei sesiuni online: foloseste Google Analytics.

 

FACEBOOK:

Ai optiunea de a utiliza instrumentul pus la dispozitie de Facebook aici: https://www.facebook.com/help/568137493302217 si sa utilizezi indicatiile legate de dezabonarea din browserul si device-ul tau.

Alte informatii puse la dispozitie de platforma Facebook cu privire la publicitatea online bazata pe categorii de interese din Facebook, sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/help/164968693837950?helpref=faq_content.

De asemenea, Facebook folosește cookies pe acest site. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

TAWK.TO

De asemenea, TAWK.TO  folosește cookies pe acest site. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: https://www.tawk.to/privacy-policy/

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugam să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).